Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


teabehaldus

Dokumendi- ja infohaldus

Dokumendid ja muu teave peab olema hõlpsalt leitav ja õigeaegselt kättesaadav selle kasutajatele.
Mitte volitatud isikud ei tohi sellele ligi pääseda.

Dokument on kindlasse ajahetkesse ja meediasse (nt paber) kapseldatud kasutamiseks mõeldud infokogum.

Viited


Dokumendihaldus on dokumentide loomise, saamise, kasutamise ja säilitamise korraldamine ning selleks loodud süsteem. Dokumendihaldussüsteemi eesmärk on tagada väärtuslikku teavet tagavate dokumentide säilimine ja kättesaadavus.
https://et.wikipedia.org/wiki/Dokumendihaldus

teabehaldus.txt · Viimati muutnud: 18.08.2016 09:26 persoon Anti Puusepp