User Tools

Site Tools


SidebarIT uudised & muu

Äripäeva blogid

Personaliuudised

Maanteeameti uudised

start

Valik RSS uudistest

Delfi Forte

Dokumendi- ja infohaldus

Dokumendid ja muu teave peab olema hõlpsalt leitav ja õigeaegselt kättesaadav selle kasutajatele.
Mitte volitatud isikud ei tohi sellele ligi pääseda.

Dokument on kindlasse ajahetkesse ja meediasse (nt paber) kapseldatud kasutamiseks mõeldud infokogum.

Puit ja puidutehnoloogia

Ehitame maja

start.txt · Last modified: 03.10.2016 12:36 by Anti Puusepp