dict:t

Inglise-Eesti puiduterminite sõnaraamat

Allikas: Ülikooliaegne (1988-1993) terminite sõnastik

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

. [ … ] .
. [ … ] .
. [ … ] .
. [ … ] .
. [ … ] .
. [ … ] .
. [ … ] .
. [ … ] .
timber [ … ] ehituspuit; tarbepuit; metsamaterjal, palk; pruss
timber yard [ … ] puitmaterjalide ladu
tip [ … ] (peenem või teravam) ots, teravik, tipp
tissue [ … ] kude
tool [ … ] (töö)riist
tough [ … ] sitke, vintske
toxic [ … ] mürgine, toksiline
toxicity [ … ] mürgisus, toksilisus
trade [ treid ] kaubandus; kaubavahetus
transmit [ … ] üle kandma, edasi andma
. [ … ] .
  • dict/t.txt
  • Last modified: 03.01.2021 01:08
  • by Anti Puusepp