eesti:toomas_luts

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
eesti:toomas_luts [18.01.2021 16:45]
Anti Puusepp removed
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== Tooma puukoda ====== 
  
-{{:​eesti:​tooma_puukoda.jpg?​200 |}}Puidust mööbli ja teiste toodete valmistamine , disain ja konsultatsioon. \\  
-Käbiküla Märjamaa,​\\ Rapla maakond\\ ​ 
-http://​www.toomapuukoda.eu/​ \\  
-https://​www.facebook.com/​Tooma-puukoda-198522813964510/​