start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [20.11.2019 15:53]
Anti Puusepp
start [20.12.2019 13:24]
Anti Puusepp
Line 4: Line 4:
 ====== Valik RSS uudistest ====== ====== Valik RSS uudistest ======
 Siit lehelt leiad väikese valiku huvitavatest RSS loenditest\\ Siit lehelt leiad väikese valiku huvitavatest RSS loenditest\\
 +\\ 
 +\\ 
 +
 +===== Loovusait ===== 
 +[[https://​http://​loovusait.ee|www.loovusait.ee]] ​  · Paneme ideed kasvama!
 {{rss>​http://​loovusait.ee/​blogi.rss 12}}    ​ {{rss>​http://​loovusait.ee/​blogi.rss 12}}    ​
  
 +===== Tööstusrevolutsioon 4.0 ===== 
  
-===== Tööstusest ​=====  +[[https://​www.toostusuudised.ee/​sisuturundus/​2019/​11/​19/​miks-alustada-tootmise-jalgimisega-juba-tana|Miks alustada tootmise jälgimisega juba täna?]] - Tööstusuudised,​ 19.11.2019 ☝[[evocon|Evocon.com]] · [[i4:​uudised|Industry 4.0]] 
-[[https://​toostusest.ee//|toostusest.ee]]  +[[https://​e-estonia.com/​evocon-design-as-a-service/​|Evocon:​ design as a service to boost industrial production]] - \\  
-{{rss>​https://​toostusest.ee/​feed/​ 12}}  +==== Tööstusuudised ​==== 
 +[[https://​www.toostusuudised.ee/​|toostusuudised.ee]] 
 +{{rss>​http://​feeds.feedburner.com/​tsuudised-rss 8}}     
 + 
 +==== Tööstusest ​====  
 +[[https://​toostusest.ee|www.toostusest.ee]] ​  · Olulised teemad tööstusest! 
 +{{rss>​https://​toostusest.ee/​feed/​ 12}}
  
 ===== Delfi Forte =====  ===== Delfi Forte ===== 
-[[http://​forte.delfi.ee/|forte.delfi.ee]] ​+[[http://​forte.delfi.ee|forte.delfi.ee]] ​   · Delfi  arvuti -ja digiuudised,​ ole kursis mis toimub tehnika valdkonnas.
 {{rss>​http://​feeds2.feedburner.com/​forteuudised 12}}  ​ {{rss>​http://​feeds2.feedburner.com/​forteuudised 12}}  ​
  
 +\\ 
 +\\ 
  
 ====== Dokumendi- ja infohaldus ====== ====== Dokumendi- ja infohaldus ======
Line 21: Line 35:
  
 Dokument on kindlasse ajahetkesse ja meediasse (nt paber) kapseldatud kasutamiseks mõeldud infokogum. Dokument on kindlasse ajahetkesse ja meediasse (nt paber) kapseldatud kasutamiseks mõeldud infokogum.
 +
 +\\ 
 +\\ 
  
 ====== Puit ja puidutehnoloogia ====== ​   ====== Puit ja puidutehnoloogia ====== ​  
 [[puu|Puit ja puidutehnoloogia alane inforubriik]]  ​ [[puu|Puit ja puidutehnoloogia alane inforubriik]]  ​
 +
 +\\ 
 +\\ 
  
 ====== Ehitame maju ======  ​ ====== Ehitame maju ======  ​
 [[ehitame|Kogutud videosi]]  ​ [[ehitame|Kogutud videosi]]  ​
  
-~~NOTOC~~+
  • start.txt
  • Last modified: 20.12.2019 13:24
  • by Anti Puusepp