start

This is an old revision of the document!


Valik RSS uudistest

Dokumendi- ja infohaldus

Dokumendid ja muu teave peab olema hõlpsalt leitav ja õigeaegselt kättesaadav selle kasutajatele.
Mitte volitatud isikud ei tohi sellele ligi pääseda.

Dokument on kindlasse ajahetkesse ja meediasse (nt paber) kapseldatud kasutamiseks mõeldud infokogum.

Puit ja puidutehnoloogia

Ehitame maja

  • start.1475487368.txt.gz
  • Last modified: 03.10.2016 12:36
  • by Anti Puusepp