User Tools

Site Tools


SidebarIT uudised & muu

Äripäeva blogid

Personaliuudised

Maanteeameti uudised

start

This is an old revision of the document!


Valik RSS uudistest

Delfi Forte

Dokumendi- ja infohaldus

Dokumendid ja muu teave peab olema hõlpsalt leitav ja õigeaegselt kättesaadav selle kasutajatele.
Mitte volitatud isikud ei tohi sellele ligi pääseda.

Dokument on kindlasse ajahetkesse ja meediasse (nt paber) kapseldatud kasutamiseks mõeldud infokogum.

Puit ja puidutehnoloogia

Ehitame maju

start.1572857219.txt.gz · Last modified: 04.11.2019 10:46 by Anti Puusepp