User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [20.11.2019 16:10]
Anti Puusepp
start [20.11.2019 16:24] (current)
Anti Puusepp
Line 8: Line 8:
  
 ===== Loovusait =====  ===== Loovusait ===== 
-[[https://​http://​loovusait.ee//|www.loovusait.ee]] ​  · Paneme ideed kasvama!+[[https://​http://​loovusait.ee|www.loovusait.ee]] ​  · Paneme ideed kasvama!
 {{rss>​http://​loovusait.ee/​blogi.rss 12}}    ​ {{rss>​http://​loovusait.ee/​blogi.rss 12}}    ​
  
 ===== Tööstusest =====  ===== Tööstusest ===== 
-[[https://​toostusest.ee//|www.toostusest.ee]] ​  · Olulised teemad tööstusest!+[[https://​toostusest.ee|www.toostusest.ee]] ​  · Olulised teemad tööstusest!
 {{rss>​https://​toostusest.ee/​feed/​ 12}} {{rss>​https://​toostusest.ee/​feed/​ 12}}
  
  
 ===== Delfi Forte =====  ===== Delfi Forte ===== 
-[[http://​forte.delfi.ee/|forte.delfi.ee]] ​+[[http://​forte.delfi.ee|forte.delfi.ee]] ​   · Delfi  arvuti -ja digiuudised,​ ole kursis mis toimub tehnika valdkonnas.
 {{rss>​http://​feeds2.feedburner.com/​forteuudised 12}}  ​ {{rss>​http://​feeds2.feedburner.com/​forteuudised 12}}  ​
  
 +\\ 
 +\\ 
  
 ====== Dokumendi- ja infohaldus ====== ====== Dokumendi- ja infohaldus ======
Line 26: Line 28:
  
 Dokument on kindlasse ajahetkesse ja meediasse (nt paber) kapseldatud kasutamiseks mõeldud infokogum. Dokument on kindlasse ajahetkesse ja meediasse (nt paber) kapseldatud kasutamiseks mõeldud infokogum.
 +
 +\\ 
 +\\ 
  
 ====== Puit ja puidutehnoloogia ====== ​   ====== Puit ja puidutehnoloogia ====== ​  
 [[puu|Puit ja puidutehnoloogia alane inforubriik]]  ​ [[puu|Puit ja puidutehnoloogia alane inforubriik]]  ​
 +
 +\\ 
 +\\ 
  
 ====== Ehitame maju ======  ​ ====== Ehitame maju ======  ​
start.1574259007.txt.gz · Last modified: 20.11.2019 16:10 by Anti Puusepp