teabehaldus

This is an old revision of the document!


Dokumendi- ja infohaldus

Dokumendid ja muu info peab olema hõlpsalt leitav ja õigeaegselt kättesaadav selle kasutajatele.
Mitte volitatud isikud ei tohi sellele ligi pääseda.

Dokument on kindlasse ajahetkesse ja meediasse (nt paber) kapseldatud kasutamiseks mõeldud infokogum.

Viited


Dokumendihaldus on dokumentide loomise, saamise, kasutamise ja säilitamise korraldamine ning selleks loodud süsteem. Dokumendihaldussüsteemi eesmärk on tagada väärtuslikku teavet tagavate dokumentide säilimine ja kättesaadavus.
https://et.wikipedia.org/wiki/Dokumendihaldus

  • teabehaldus.1471501421.txt.gz
  • Last modified: 18.08.2016 09:23
  • by Anti Puusepp