User Tools

Site Tools


teabehaldus

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

teabehaldus [18.08.2016 09:23]
Anti Puusepp tekitatud
teabehaldus [18.08.2016 09:26] (current)
Anti Puusepp
Line 1: Line 1:
 ====== Dokumendi- ja infohaldus ====== ====== Dokumendi- ja infohaldus ======
-Dokumendid ja muu info peab olema hõlpsalt leitav ja õigeaegselt kättesaadav selle kasutajatele.\\+Dokumendid ja muu teave peab olema hõlpsalt leitav ja õigeaegselt kättesaadav selle kasutajatele.\\
 Mitte volitatud isikud ei tohi sellele ligi pääseda. Mitte volitatud isikud ei tohi sellele ligi pääseda.
  
teabehaldus.txt · Last modified: 18.08.2016 09:26 by Anti Puusepp